Naziv projekta:
Uspostava mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada poduzeća Michieli - Tomić d.o.o.
Opis projekta
Poduzeće Michieli – Tomić ostvarilo je bespovratnu potporu putem natječaja "Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada“ iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
Cilj projekta je povećanje kapaciteta za obradu/recikliranje građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom te smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.
Ovim pozivom povećao se kapacitet Republike Hrvatske za obradu/recikliranje građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i tako se doprinjelo unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom što rezultira smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Projektom su obuhvaćena sljedeća ulaganja:
1. Nabava kombinirane drobilice za usitnjavanje građevinskog i glomaznog otpada

Očekivani rezultati provedbe projekta su:
1.    povećanje efikasnosti i učinkovitosti poslovnih procesa kroz implementaciju nove kombinirane drobilice;
2.    povećanje učinkovitosti zaposlenika;
3.    postizanje učinkovitije organizacije tijeka rada;
4.    jačanje tržišne pozicije prijavitelja uvođenjem kombinirane drobilice za usitnjavanje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Posrednička tijela na projektu su Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (PT1) i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT2).
Ukupna vrijednost projekta: 3.370.814,76 kuna
Iznos sufinanciranja EU: 1.899.000,76 kuna
Razdoblje provedbe projekta: od. 17.veljače 2020. do 17. studenog 2020. godine

Kontakt osoba za više informacija:
Nikša Michieli Tomić
http://www.michieli-tomic.hr/

Poveznice
Europski strukturni i investicijski fondovi

Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Pozicije kontejnera

- Općina Milna
- Općina Nerežišća
- Općina Postira
- Općina Seget
- Općina Selca
- Općina Stankovci
- Općina Sutivan

Kontakt podaci

Michieli-Tomić d.o.o.
Gornji Humac 37
21414 Gornji Humac
OIB: 38856841151

tel: 00385 21 647 242
tel: 00385 21 718 004
fax: 00385 21 718 003
E-mail: michieli-tomic@hi.t-com.hr